Faciliteter

     
Antennförhållande
Kabel-TV   Satellit   
 
Tv kanaler
Regionala   Nationella   Skandinaviska  Engelskspråkiga 

Internet
WiFi (Fiber)   Kostnadsfritt